BI ANAI UNIDAD DIDÁCTICA

bi-anai-unidad-didactica

Título: BI ANAI
Nivel Educativo: BACHILLERATO
Autora: Karmele Múgica Arteagoitia
Fecha: Abril 2015
Link: https://drive.google.com/file/d/0B2FMIVnco0jxSWV6M1lteVRtZ1RyVm9XbkFpOUJDQ2JUdk9v/view

Karmele Múgica Arteagoitia presenta en esta web una unidad didáctica de narrativa de ficción para bachillerato (en euskera): Bi anai de Bernardo Atxaga. Además del interés de la propia unidad, ésta presenta una estructura aplicable a trabajar otras novelas. Por otra parte, podría ser utilizada también en la profundización del euskara y de la  literatura escrita en esta lengua, tomando como referencia la clasificación de HABE para las lecturas recomendadas por niveles, en la que se incluye a la novela Bi anai el nivel C1.

En definitiva, se trata de una lectura posible de Bi anai a través de pasajes significativos, con el objeto de resaltar sus recursos más expresivos, en especial esa forma  de crear atmósferas que Bernardo Atxaga utiliza magistralmente en esta obra.

«Lan honetan aurkezten den unitate didaktikoan, Bernardo Atxagaren Bi anai nobelari buruzko iruzkina eskaintzen da, Batxilergoko D ereduko lehen mailako ikasleekin lantzeko asmoz, Euskara eta Literatura irakasgaiaren curriculumean. Ikastetxea publikoa da, Bizkaian dago, 60ko hamarkadan industrializazio nabarmena izan zuen udalerri batean. Ikasleen lehen hizkuntza, gehienbat, gaztelania da.

Unitatearen diseinuaren arrazoietan, Bigarren Hezkuntzako ikasleekin izandako esperientzia dugu, testu literarioak lantzeko unean. Izan ere, esan genezake ohiko prozedura klasikoak oztopo bihurtu direla literaturarekiko gozamena sustatu ahal izateko. Arazoa ez da ikasleek obra bati buruz lan itxia eta mugatua burutu dezaten lortzea, literaturarekiko zaletasuna bultzatzea baizik, maiz ikusten baitugu ikasleek ez dutela batere gogoko irakurtzea.

Izan ere, esan liteke gazte askok, oro har, ez daukatela irakurtzeko ohiturarik, ez haien lehen hizkuntzan (gure ikastetxeko kasuan, gaztelaniaz), ezta bestelakoetan ere. Gure ikasleek, ikus-entzunezko teknologia arinen seme-alabak diren neurrian, sarritan irakurraldi laburrak eta saltoz beterikoak gauzatzen dituzte zeregin akademikoetan, Interneten barrena mugitzeko garatu ohi dugunaren moduko estiloan, eta, hori dela eta, testu baten gainean arreta mantentzea zaila egiten zaie gehienetan.«

Habilidades

Publicado el

julio 5, 2017

Enviar comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.